Sunday, September 30, 2012

Dusk Eternity : Chapter 19

"I’m a werewolf knight" 

OLIVE POV“Nandito na tayo.”Aniya habang malalim na tinitigan ang Catharsis Town mula sa malayo. Nasa kanan niya si Ethan at sa kanan niya, sina Anastasha,Raven,Mark at Martin Bukod sa kanilang lima,may mahigit tatlong daang bampira ang dinala niya. Matinding paglulusob ‘to.Mula sa iba’t ibang angkan na may elemenong taglay. Sila ay nahahati sa apat base sa sorting ng elements. Sa apat na grupo ay may apat na pinuno. Si Rosecris Imperial ang sa Fire clan,si John Seabert ang sa water clan na friend nina martin at mark, si Sharlotte Lascell ang sa earth clan at si Louis Zafferino ang sa wind clan. 
Sumenyas si Ethan para hudyat sa pagsalakay nila. Tumango ang apat na pinuno sabay sinyas sa mga myembro nila at kaagad na sumugod sila.Boung pagiingat nilang pinalibutan ang pook upang di maramdaman ng taong lobo ang prisensiya nila. 
Magkasama silang pumasok ni Ethan sa main gate ng catharsis. Ayon sa plano nila,dapat mapabaling sa kanya ang atensiyon ng mga alagad ni Mareo Moroi. Iyong hukbo niya ay palilibutan ang pook.Kung sakaling aatakehin siya ni Mareo ay magbibigay siya ng hudyat para totoong sugudin ang mga kontrabida. 


Napangalumata ang lahat nang matukoy siya. Halos na froze na ‘ata sa lupa ang mga paa ng mga ito. 
“Hindi maaari.”bulong ng ilan sa mga taong lobo. Halatang kinakabahan ang lahat. 
“Huwag na kayong magulat.Hindi ko naman kayo aanuhin. Naparito ako para singilin si Mareo Moroi.”taas noong exclaim niya. 
“O-Olivia? B-Buhay ka?”lumantad si Czarina. 
Tinitigan niya ito ng matalim.”Salamat sa pagsaksak sa akin.Binuhay mo ang vampire venom sa katawan ko pero di ko mapapatawad ang ginawa mo,Ikaw ang dahilan kaya napahamak si Ate Isha.Sa kasamaang-palad,nasawi itong di nakamit ang hustisya kaya dapat mong pagbabayaran ang ginawa mo!” 
Lumuhod si Czarina. Umiiyak ito. Nagpapaawa sa kanya. 
“Ang totoo,di ko ginustong mangyari ito. Si Mareo ang may kagagawan ng lahat. Tinakot niya ako kasi kapag di ko siya sinunod papatayin niya si Ama kaya wala akong magawa nang pinarusahan niya si Ate. Pero ginawa kong patakasin si Ate para makapunta siya sa iyo at malaman mo ang nangyayari ngayon.Sana patawarin mo ako Olive.”paliwanag nito sa nakakaawang posisyon. 
Nanahimik ng ilang saglit ang dalawa. 
“Manahimik ka,Czarina!”ginambala sila sa pagsulpot ni Mareo sa likod ni Czarina.Mala-demonyo itong sinaksak ang likuran ni Zari. Nagulat siya doon pati ang lahat. As if nagkaroon ng slo motion nang ngumiti si Zari sa kanya at tuluyang bumagsak sa lupa. 
Napakuyom niya ang magkabilang kamao. Binati naman siya ng nakakalulang ngiti ni Mareo. Sinaklaban siya ng galit. Animo’y nais na niyang sunggaban at tadtarin ng pinong pino. 
“I already expect na darating ka,Olivia Quintin.Maligayang pagdating sa munti kong pook.”sabi ni Mareo. 
“Hindi ito ang tamang oras para makipagtudyuan sa iyo Mareo! Ilabas mo si Kuya Knight kapag hindi..hindi ako magdadalawang isip na litsunin ka!”bulyaw niya. 
Tumawa ang napakalakas si Mareo. 
“Nagpapatawa ka pa,di bagay sa iyo.”insulto niya dahil lalo siyang nairita sa itsura nito. “Kung ano pahinahangan mo Mareo Moroi.Puwes,di ko hahayaang mapagtagumpayan mo iyon.” 
“Talaga lang ha?” 
“Papatayin kita!” 
Tumawa ulit ng nakakaloko si Mareo. Bumaling siya kay Ethan. 
“Ikaw na muna bahala sa kanya. Hahanapin ko muna si Kuya.”sabi niya dito through mental telepathy. Lumabas niya ang dagger saka humarapa kay Mareo. 
“Humanda ka na sa pamamaalam mo,Mr.Mareo Moroi!”she glowered at him.Ang tindi naman ng banta niya. 
“Mauna ka!”suminyas ito na sugudin sila. Ang mga taong lobo sa paligid ay mabilis na nagpalit anyo.Napaatras sila. Bumaling siya kay Ethan.Sinabi nitong tumakas na siya at tawagin ang back up.Oras na ng kaguluhaan. 


Salamat sa usok na nilikha ng mga taong lobo. Naging madali ang pagtakas niya. Tumakbo siya sa gilid.Malapit sa pader ng catharsis,bahala makitid ang space basta makalusot siya sa alagad ni Mareo. 
“Selene,oras na.”bulong niya sa sarili pero ang totoo ay tinawagan niya si Seelne upang ihudyat na sumugod ang back up. Sinunod nga ni Selene ang inutos niya dahil napansin niyang pumapasok na ang mga bampira. Napakibot niya ang sulok ng labi. Nagtagumpay nga siya sa kanyang plano. 
Gaya ng nasa panaginip niya,natagpuan niya si Knight sa isang nasirang templo.Nakagapos ito sa gitna ng templo.Tila wala ng malay. 
“Kuya!”sambit niya habang lumalapit dito. 
“Olive.”nakapagsalita ito pero halatang mahina na.”Wag kang magalala kuya ligtas ka na.”usal niya nang hinawakan ang bakal na nakagapos sa kamay nito. 
“Pilak iyan olive.magiingat ka.”paalala nito. 
“Aw!”di siya nakinig kaya napaso siya.Nakalimutan niyang numero unong kalaban niya ang pilak kasi masusunog ang mga imortal kapag hinawakan iyon kahit gaano ka pang makapangyarihan.Si Sagrado ang bagay na ito kasi ginawa ito sa ilalim ng sikat ng araw kaya delikado ito sa kanilang mga imortal. 
“Kainis.”she hissed sabay atras ng kaunti. Tinitigan ng malalim ang kadena.Sa anong paraan niya kaya sisirain ito withput touching. 
Umisip ka ng paraan olibe. Nauubos na ang oras.Humihina na si Kuya knight. 
Pumikit siya then concentrate.Oras na para gamitin ang powers na hinandog sa kanya. 
“Kusang lumalabas ang elemento sayo,olive.Hilingin mo sa vampire emblem nna tulungan ka.Pumikit ka at boung pusong humuling”iyon ang huling sinabi ni Ethan sa kanya.Tama,gagawin niya ang sinabi nito. 
“Vampire emblem.”she whisper saka pinikit ang mga mata. 


Later on,suasambit siya ng words na pangforiegn.Hindi niya naiintindihan as if may lumalabas na malamig na enerhiya mula sa katawan niya.. 
Sa hindi namalayan na pagkaktaon biglang may mabigat na bumgsak sa lupa.Kumislot siya at natauhan.Mabili niyang minulat ang mga mata sabay sa pagsaklolo kay Knight na bumagsaka sa lupa. 
“Kuya.”anas niya na nilagay ang btaso nito sa balikat niya.- 
Napasipayt siya sa kkadena.wasak na iyon.nagaw niya ngang siraib iyon. Nice job. Lihim siyang napangiti. Nagtahumpay siya sa paghiling. 
Bumaling siya kay Knight.Half-concious na ito. Kailangan na niyang itakas ito.Pinatayo nniya ito.Inallalayan sa paghakbang.Salamat sa natura na lakas niya.hindi siya mahihirapang buhatin ito. 
“Its about time.”bulong niya habang papalayo na sila sa templo.Kaagad siyang tumungo sa gubat. Nandoon ang female back up niya Ibibigay niya doon si Knight para balikan si Ethan. Tutulungan niya ito. Isa pa,siya dapat ang papatay kay mareo moroi bilang kabayaran sa pagsira ng buhay ni Knight. 
Tahimik niyang binagtas ang gubat habang pinakikinggan ang paghihirap ni knight sa paghinga. 
Animo’y sa ilang saglit ay mawawalan na ito ng buhay kaya pakiramdam niya ay sumisikip ang dibdib. 
Ngunit bigla siyang napahinto nanag masipatan ang mukha ni Diane. Napuno siya nagtataka.Anong ginaagawa ni Diane dito? Hindi siya pumayag na sasama ito dahil delikado ito para sa katulad ni Diane.Lalapitan niya sana kaso nagsmirk ito at tinalikuran siya. 
“Dinae!”tawag niya pero tuluyan itong nawala sa paningin niya. 
“Mahal na reyna.”sumulpor sa likuran niya ang tatlong babae.Ito na nga ang back up niya.Lumingon siya dito.Humugot muna siya ng malalim na hininga bago nagsalita. 
“oras na.” 
Tumango angf tatlo at linapitan siya para tanggalin sa balikat niya ang braso ni knight. 
“Siguradohin niyong ligtaskayo spabalik ng village lalo na si kuya knight. 
“Opo mahal na reyna,:chorus niltong saad. 
“Sige,umalis na kayo.” 
Tumango ulit ang tatlo saka tinalikuran siya. 
Saka kaagad na bumalik sa catharsis.
2 comments:

  1. good thing knight was saved!! sayang gwapong nilalang pa nman yan pag ngkataon.. hahah

    ReplyDelete

Say something if you like this post!!! ^_^