Saturday, February 18, 2012

Dusk Eternity : Chapter 6Masquerade ball
(Olivia "Olive" Quintin POV)

"Wala ka ng kawala,Olivia!" humagalpak sa tawa ang bruhang hindi niya maaninagan ang mukha. "Mapapasaakin na din ang emblem!"Tumindig ang balahibo niya. Nanuot ang takot sa boung kalamnan. Lalong lumakas ang tawa ng bruha.Halos mawawasak nag eardrums niya.Tinakpan niya ang tenga ng dalawang kamay.Umiikot ang paligid.Black and white iyon na tila hinihigop siya.
Lumapit ang babae sa kanya. Hinila nito ang kwelyo ng damit niya.Hindi siya napapalag sapagkat na hocus pocus siya sa babae.Mistulang dry ice na ang boung katawan.Huminto yata ang paghinga niya. May kung anong pwersang kumukontrol sa kanya para kumilos. Nanlaki ang mga mata ng tinapat ng babae ang mukha sa kanyang mukha. Nasusuffocate na siya.Gloomy pa rin ang mukha ng bruha parang morning dew sa bintana.Nais niyang sumaigaw.Humingi ng tulong subalit walang boses na lumalabas sa tuyo niyang lalamunan.Nararamdaman niayn bumaba ang kamay ng babae patungo sa pulso niya.Nilibing nito ang matalas kuko.Nasa marka iyon.Napabuka siya ng bibig.Halos luluwa ang mga mata sa subrang kirot na nadarama.Bumuka ang bibig ng babae.Tila may hinihigop nito mula sa bibig niya.At iyon unti-unti siyang humihina.

"Ayan, tapos na!" narinig niya ang boses ni Diane.Naimulat niya ang mga mata.Mailiwalas na ang paligid. Nasa dressing room pala siya ni Diane.Naghahanda para sa masquerade ball na dadaluhan. At napaidlip ng di inaasahan. She remember her dream.No! thats not a dream,that's a nightmare.Nakakatakot iyon! Sana di iyon totoo.Sana kabaligtaran iyon sa realidad. Pero hindi e,nararamdaman niya talaga ang pagsakit ng bruha sa kanya.Tila may ipinahahayid iyon na hindi niya mawari. Marahil isang warning na hindi na lang siya dadalo. Naguluhan siya.Naalala ang last conversation nila ni Ethan.Bakit labisa ng pagalala nito? Bakit binabawalan siya nitong dumalo? Abimo'y may pinahihiwatig na may mangyayaring masama.Something dangerous. 
"And it's time to wear your beautiful gown!" pahayag muli ni Diane na tila napa-hallucinate sa pagsasalita.
"Im really sorry kong nakaidlip ako."
"Dont you worry,that's fine.Alright?" nakangat kilay nitong tugon. "Now,stand and wear your dress."
"hmmft." she sighed.
Tumindig at kinuha ang damit.Saka dahan-dahang sinuot.
After wearing her dress.Napa-wow si Diane.
"How beautiful you are! Maraming guys ang ma-e-enthrall sayo niyan.At i hope isa doon si Ethan.Haha! Kamukha mo na si Nina Dobrev ng hollywood.Ganda!"
"Ang O-A- mo.Magbihis ka na nga!" biro niya saka ngumiti.
Tumingin siya sa salamin.Tama nga ito,maganda siya sa suot na pink masquerade gown. Parang ugly duckling turn to beautiful swan.Wag lang black swan.
How gorgeous and elegant she is.Sana nandoon din si Ethan para makita siya sa sout na ito.Ano kaya ang magiging reaksiyon nito?
6:00 pm,twilight na pala.Bakit ang tagal tumawag ng taxi si Diane? Baka mala-late sila nito. Lumabas siya ng bahay nito sa pagkabagot. Nasurpresa siya ng may humintong sasakyan sa harapan niya. Familiar iyon.Aha,hillux iyon ni Knight.She was amazed.She thought na may pupuntahan ito.Doon yata sa catharsis ang bayan ng relatives nitro.
"Kuya,akala ko-" napatid iyon ng sumagot kaagad si Ethan nag bumababa.
"Sis,samahan ka na namin." anito.
"Ha?Akala ko pumunta kayo sa catharsis."
"hindi namin tinuloy.Gusto kasi naming samahan ka sa ball."
"pero nariyan naman si Diane.Hindi ako mapapahamak doon."
"Hindi ako nakakasiguro na safe ka doon."
"Kuya hindi na ako bata para bantayan pa.Ba't ang overprotected niyo?Dont worry walang mangyayaring masama sa akin doon.mapagkatiwalaan naman si Carmela"
"Talaga?" sumulpot si Nekiesha mula likuran ni Knight. "Remember hindi kayo close.Malay mo sasaktan ka niya"
"Sus,hindi kaya nangangagat iyon.Hindi nga pinapatay ang lamok na dumadapo sa kanya sa sobrang bait niya."
"Basta Olive pumayag ka na it's for your own safe naman eh."
"Bakit ganyan kayo magalala sa akin?Hindi pa naman ako mawawala sa mundo huh."
"Hindi ito oras ng biruan.Seryoso kaming sasamahan ka."
"Fine.Okay.Kung ano sa inyo.Yon na rin sa akin."
"Ang sa amin lang,hindi kami nagtitiwala sa babaing iyon kaya nararapat naming bantayan ka."
Sumulpot si Diane.Hapong-hapo ito.
"Sorry Olive,walang maghahatid sa atin.Ang pesteng taxi driver na iyon ay lumayas sa kanilang bahay kaninang umaga lang dahil hindi nakabayad ng renta.Pambihira."
"Wag mo ng problemahin iyon.Nandito naman kami e." si Knight iyon.
Inangat ni Diane ang tingin.
"thanks god! May maghahatid na sa atin." usal ni Diane. "Mabuti naparito si knight at nekiesha."
"So?" nakaangat kilay na sabi ni Isha. "Halina kayo!"
Hinila siya ni Isha at inalalayang pumasok sa toyota hillux samantala si Diane ay pinabayaan nila kaya nahihirapan itong angatin ang gown para makalakad ng diretso.sobrang laki at haba kasi.


7:30 pm,nakarating na sila sa mansiyon ni Carmela Villaruel.Nakatirik iyon sa gilid ng bundok.Nakakalula ang bahay.Parang palayo sa Netherlands.Sa main entrance ay may fountain na iniilawan ng spot lights na may iba't ibang kulay.Animo'y sa ibang bansa ka lang.Malayo ang impresyon dito ni Olive.Nangingibabaw ang kabog ng dibdib na di alam kung sa anong kadahilanan.
Sa pagbaba ng sasakyan kaagad tinakpan ng maskara ang mukha. Bumaling siya kina Knight at Nekiesha na kababa lang sa hillux.
"Go sis.Dito nalang kami sa labas babantay sayo." pahayag ni Knight.
"Akala ko sasamahan niyo kami." aniya.
"di pwede.di kami invited saka hindi kami nakasuot ng proper dress." si Nekiesha ang sumagot.
"Aizt..ganoon ba.Sige."
"Sige sis,pumasok ka na sa loob." si Knight iyon.
"Enjoy the ball." si Nikiesha iyon na may inabot na cellphone sa kanya. "If there's something trouble just call or text SOS to us."
She smirked.
"Get it."
Kinuha niya iyon at nilagay sa pouch.Saka hinalikan sa pisngi si Nekiesha.
"Wait,si Diane tulungan mo kuya na pababain siya."
Napangisi si Knight.Tinulungan kaagad nito si Diane na bumaba sa hillux.Nahihirapan kasi itong buhatin ang gown para hindi maipit ng pintuan.
"Thanks." ani Diane.
"O.sige.Proceed to the ball now." napakindat na sabi ni Knight saka napa-killer smile.Tumango sila ni Diane saka tinalikuran na.
Napakasilaw ng bahay sa sobrang dami ng ilaw.Hindi niya expect na ganoon karami ang tao.Mayaman kasi si Carmela.Natural siguro na maraming tao dahil kilala ang pamilya niya. Maingay ang tugtug ng musika. Country music ang tugtug.Nagsisiyawan ang lahat. Sinalubong siya ni Carmela. Masayang-masaya ito ng matukoy sila.
"I'm glad you came!" sabi nito.
Nagbeso-beso sila.
"Pasensiya if were late." apologize niya.
"Wala iyon,hali kayo.Tuloy!"
Hinila siya papasok ng bahay.Naiirita si Diane na sumunod sa kanila marahil hindi ito na bigyan ng atensiyon ni Carmela.
Dinala siya nito sa isang table malapit sa stage na ni-reserve sa kanila.
"Wait,olive.Look at that guy.Mukhang pamilyar." turo ni Diane sa isang lalaki na tumatayo sa tabi.Wearing all black. Imposebling si Ethan iyon dahil ayaw nitong dumalo.Disgusto nga ito sa pagdalo niya.
(Ethaniel Imperial POV)


Natanaw niyang umupo si Olive at Diane sa table na ni-reserve para sa kanila. Tamihik ang dalawa.Nakayuko si Olive na tila nahihiya.Ngayon niya na realize na nakakaakit ito sa suot na gown.Nakapusod ang buhok pero may iniwang nakakalawit.Like the hairstyle of Taylor Swift.She looks like the princess.In one glance,na e-enchant na siya sa beauty nito.Lalong lumalim ang paghanga niya dito.Hindi pala paghanga kundi pagmamahal.
Then he realize na gumu-glow ang stilleto.It's began to activate by the power of vampire emblem.Nice,nakikita na niya ang beyond sa mist.Hinawakan niya.Then suddenly,kumindat ang liwanag. Natagpuan niya ang sarili na nasa harapan niya si Olive.Nagulanta siya sa teleportation na iyon.Napansin niyang umiilaw din ang emblem.Sparrkling gold iyon.The sign of happiness and love.Sa tulong maskara ay di siya kaagad na tukoy bito.
Na-shock si Olive ng makita siya.Bagamat natatakpang maskara ang mukha ay nakikita niyang na-tetense ito.At his moment he has nothing to do kundi alokin ito ng sayaw.
"shall we?" aniiya na iniba pa ang boses.
"Ah..e.." reaksiyon nito.
"Go sis,this is your chance na makipagsayaw sa isang gwapong guy."siniko ito ni Diane.
Lalong nabagabag si Olive.
"P-p-pero."
"no more pero,take his hand and dance with him."gagad nito.
Hinarap niya ullit ito.
"Sure." nangangatal na sambit niya.Then inabot ang kmay ni niya.
napakalamig ng kamay nito but there's something energy between them kinukontra ang pagtouch niya dito.Animo'y masusunog siya ng mahawakan iyon.Hindi iyon kagagawan ng emblem kundi spell ni Hylla.Batid na niya na trick ni Hylla itong lahat.Iregular pa ang pagdaloy ng enerhiya ng emblem sa ugat ni Olive.Binalik niya ang tingin sa mesa na kinauupuan nito. May dalawang baso doon,ang isa cocktail drink at ang isa juice. The cocktail drink belong to diane while the juice drink belong to Olive.
Kalahati na ang laman ng baso ni Olive.Possible iyon ay may halong potion ni Hylla para isahan sila.Wais ang bruhang iyon.Para maiwasang ma-dispair si Oreon ay inunahan siya sa paggawa ng infinity link kay Olive. By the power of vampire emblem nagawa niya hagilapin si Hylla sa mansion.Makakaya niya ngang gapiin ang mist but ang barrier na nilikha ni Hylla ay hindi. Malakas ang aura niyon.Nakakasulasok.Nakakasakit.Sa tulong ng pink potion ni Yvette hindi siya gaano natatalaban ng spell nito.
Napatiim bagang siya ng mahanap ang presinsiya ni Hylla sa isang silid ito na fully shield.Kailangan niyang humanda  sa susunod na mangyayari.At as soon as possible maitakas na niya si Olive sa impyernong Elysian  na ito.
Binalik niya ang antensiyon kay Olive.Nakatulala ito.Nakabuka ang bibig.Mariin niyang niyakap ang beywang nito.Hinawakan ang kanang kamay at sinayaw.Suddenly,its magic.May kung anong fireworks na sumabog sa pagitan nila. Halo-halo na ang emosyon.Obviously,they both in love.Pareho silang nagatangay sa kanilang nararamdaman.Naiwaksi niya ang lahat ng pagaalinlangan,ang banta,at ang mangyayari matapos ito. Tila huminto ang oras.Nasa ibang dimensiyon na sila.Sa harden ng mga rosas.Pinalilibutan ng fireflies na kumikinang sa gabing mapanglaw.
"Ethan?" sambit nito bigla.
automatikong huminto ang hallucination niya.
Olive was mesmerized.
"ikaw iyan ethan,diba?" she smirked with glittering eyes. Abot langit ang saya nito ng matukoy siya.
She embrace him abruptly.Nagbaligtad ang mundo.Siya naman ang na-shock.
Paano siya natukoy nito? Ang alam niya,walang makakakilala sa kanya kaag ininum ang potion ni Yvette but except kay Olive.Marahil sa kapangyarihan ang emblem.
He didn't answer her.
Tinugunan niya ang yakap nito.
Mahigpit iyon.
"Mahal kita,Olive.Mahal na mahal!"halos sarili na ang binubulongan.
Kumalas si Olive.Inirapan siya.Puno ng pagtataka ito.
Pambihira hindi siya nagiingat.
"Ethan......."
Biglang nagkablack-out!Natigilan si Olive.Nakaramdam ito ng takot.Hinawakan niya ang kamay nito kahit na maging abo. Ito na ang hudyat para itakas si Olive.Nagsisimula na si Hylla sa pagbabadya ng karimlan.
"Wag kang bumitaw,Olive.Magtiwala ka lang.Protektahan kita." he assured.
Tumakbo sila patungo sa pintuan. Kailangan nilang lumabas bago sumira ang pinto.It's time to escape from the evil witch.
But...Binitiwan siya ni Olive sa pagpoprotesta nitong hanapin si Diane.It's too late,hindi niya na pigilan ito nang tuluyang bumalik sa loob. 
"Pahamak ka Diane."


2 comments:

 1. ayiiieh!!! mahal na mahal!!! >__< mygawd! natuwa ako sa part na yun!  ngayon ko lang naedit kasi nagpunta kami ng doctor ng alaga ko eh... haizzz..

  ReplyDelete
  Replies
  1. aizzt..ok lang sis..busy ka pala ngaun..hehehe

   Delete

Say something if you like this post!!! ^_^