Sunday, March 11, 2012

Dusk Eternity : Chapter 11

Unleash the Victim

(Olivia Quintin POV)

Nasamyo ni Olive ang halimuyak ng rosas sa paligid ng muling magkaroon ng malay.Mabigat ang mga mata ng minulat ito.Una niyang napansin Chandler na may  mga kandila  nakasindi sa kisame.Red color ito na pang-gothic ang style.Kinisap niya ang mga mata.Saka marahan na bumangon. Ngunit muntik siyang matumba mabuti naagapan niya agad ang sarili na bumalanse.Sinapo niya ang noo.Binalot siya ng panlalamig. Saka maang na ginala ang paningin sa boung paligid habang humakbang.


Kumaba ang puso niya ng makita ang paligid. Mistulang nasa horror house kasi siya. Semi-maliwanag,semi-madalim ang paligid. Iniilawan lamang ng kadila ang boung silid.Saka ang mga furniture at fixture ay ang gothic  ng style. May 1 coffin coffee table sa  gitna ng 2 chairs at 1 red sofa under sa furniture ay may one velvet rug.Sa left side may isang coffin book shelves,sa right side may  gothic standing mirror at sa pagitan ng sofa ay may 2 gothic lamps. Nasa mansion yata siya dahil exxpensive ang mga gamit dito.Ngunit masyadong shabby ang bahay. Nakakakilabot.As if sa haunted house na pinupuntahan ni scooby doo.

Napakagat niya ang ibabang labi.Taimtim na nanalangin na sana may lumigtas sa kanya sa entrapment na ito! At dapat mahanap na niya si Diane bago ma-cupture ng bampirang super opposed sa kanya.Binaba niya ang tingin kaya na nahuli ng paningin ang bouquet of roses na unti-unti ng lumalanta.


Na-stuck ang titig niya dito dahil may malalim siyang iniisip. Iyon ay kung paano hahanapin si Diane sa mala-haunted house na bahay na ito at mailigtas ito. Saka pumasok sa isip ang paniking na encounter niya kanina. ang  pangit nito!! Saka na isip ang oras,wala siyang relo kaya sa palagay niya seven p.m na ito.


"Hi,Olive! Nice to see you again!"bulalas ng boses babae sa kanya.


Nagulantang siya syempre.Kaya mabilis pa sa kidlat na hinanap ito. Ayon natagpuan niya kumportableng nakaupo sa sofang hinihigaan niya kanina.May hawak itong wine glass na kulay pula ang likidong laman.Ang aura nito,halatang kampon ng kadiliman kasi sumusungaw sa balat ang black energy.Mas pangit ito sa unang nilalang na na-encounter niya kanina.
Teka,parang pamilyar.Somehow,minsan niya na itong nakita. Aha! yong babae sa mansiyon ni Carmela kamukha nito kasi ang damit nito ay ganoon pa rin sa masquerade ball.Then,kaagad napatunayan niya na ito nga ang babaing tumangkang pumatay sa kanya.

Ang bruhang napakapangit at nakakakilabot sa mga normal na tao ngunit siya ay tila normal lang ang emosyon ngayon kasi parang gusto niyang suntukin at cha-chap-choppen ito ng pinong-pino. Ang sama ng budhi ng bruhang ito! Pakiramdam niya bumabaga ang mga mata habang nakatitig dito.

Ilang sandali na di umimik ang babae pero steading kumibot ang dalawang sulok ng labi.Hindi yata nangalay sa matagal na panahon na ganoon ang aksyon ng mukha.Inobserbahan niya ang anyo nito. Babasagin ang mala-porcelian na balat sa subrang puti,matangos ang itong,malalim ang mga mata na binabalutan ng itim na tila suma-suffer sa sleepless nights. naka-Red lipstick pa.

A lump form in her throat.Napaurong yata ang dila niya.Stuck ang titig sa babae.Tila na hipnotismo siya. Pambihira nagsisimula ulit ang babae sa pangkukulam sa kanya.Teka,may naalala siya.Iyong isinalaysay ni Ethaniel. About ito sa vampire witch ng Noewin tribe.Ito’y sumisilbi daw sa naghari-harihang bampira na opposed sa kanya at katuwang sa madaliang pag-perish sa kanya sa mundo.Marahil ito ang inutusan ng bampirang galit sa kanya na hindi niya naman na tatandaan ang pangalan para i-trap siya at patayin ngayon.


Sa ikalawang beses,naging mangmang na naman siya.Bakit madali siyang nagpadala sa emosyon? Hindi ginamit ang utak kaya madaling maloloko ng mga halimaw na bumabanta sa kanya ngayon.Sana noon pa ay na realize niya ng nabubuhay siya sa fake world at ang realidad ay ang pagiging unnatural niya na may halong supernatural powers sa mundo ng imortal. Ito na marahil ang pagkakataon para tanggapin ang totoo,humingi ng tawad sa taong minahal niya at i-appreciate ang pagiging hero nito sa buhay niya.


Bumalik ang isipan niya sa witch na kaharap ngayon. Nababatid niya na ang pagiging misteryosa nito. Kaya pala pinaiikot siya noon dahil isa lang ang goal nito. Para ma-fulfill nito ay dapat siyang mapaslang.At kapag nangyari iyon tiyak na magiging reyna ito. Pero hindi siya papayag,responsibilidad niya na ngayon ang mga imortal na umaasa sa kanya matapos tanggapin ang totoo.Ayon kay Ethan siya daw ang itinakda para iligtas ang lahat sa pagpula ng buwan na may halong sumpa ng diyosa ng buwan.

She conclude,ang woman na ito at ang witch ng noewin tribe na alagad na ng D'rebellios emperor ay IISA!!

"W-who are you?"she managed pero iyon lang ang lumabas sa lalamunan niya.

Nakakalulang kumibot ang labi ng babae. Makapanindig balahibo. Ininum nito ang likido sa wine glass na guess niya ay dugo iyon. Saka nilagay sa mesita. Sa isang kisap nakatindig na ang babae. Lumalapit ito sa kanya. Pigil hiningang sinundan ito ng tingin.

"I'm the great witch of century.....mangmang." bulong nito in strange voice. "Pasalamat ka dahil nasa iyo ang emblem,matagal ka na sanang patay!"

Sinakal siya nito. Nagnervous break down siya. Namatay ang dumadaloy na dugo sa ugat.Ang higpit ng pagsasakal nito. Mauubusan na siya ng hangin.
Suffocated!
Maninilim na ang paningin!
Pero matapang ang loob niya.Nilalabanan niya ito. Napakuyom niya ang kamay. Pwersang pumalag. Saka na realize na lumuwag ang kamay nito sa leeg niya.
Lumabas ang pangil nito.Saka tinanggal ang kamay.

"Now,wala akong karapatan na i-destroy ka! Pasalamat ka!"sabi nito na humakbang papalayo sa kanya."Pero humanda ka na dahil ilang segundo na lamang ay magiging abo kana! Ang pinakamamahal kong asawa ang sisira sayo! mapapasaamin din ang vampire emblem!"

Tumawa ito ng malakas. Pang witch syempre.
Umatras siya. Salamat nakakilos na ulit siya. Malayo kasi ito sa kanya. Parang magnet kasi na hinu-hucus pucos siya.

"Kahit kaylan hindi matutupad ang hangarin niyo!! Lahat ng may maiitim na budhi ay hindi magtatagumpay!!"she hiss agressively.
Humarap ito sa kanya na nanlilisik ang mapupulang mga mata. Sinundot ang puso niya ng kaba.

"Sinungaling!!"mabangis na asik nito."Kayo ang masasama dahil pinagkaitan niyo kami ng kapangyarihan. Masasakim,makasarili at ganid!!"

Tumahimik siya ulit ng lumapit ito sa kanya. Sinasadya talaga nito na patahimikin siya.

"Sinusumpa ko ang noewin tribe na iyan dahil sa kanila namatay ang mga kapatid ko! ang tangi kong pamilya na natitira sa akin. Ikaw ang dahilan sa pagkakaroon ng giyera.Banta ka sa amin, di sayo nararapat ang emblem!"she shrieked.

"W-wag m-mo akong si-sisihin dahil kagagawan niyo din iyon!"sigaw niya na pilit kumawala.

"HINDI!"hinigpit nito ang paggagapos ng spell nito.

Nanghihina na ang tuhod niya. Pilit siyang pinaluluhod.

"Ako dapat ang magiging REYNA!!"deklara nito.

"Suivez-moi!" nagcast ito ng spell."Aujourd'hui son collier!"

Biglang naramdaman niya ang invisible na kadena na gumagapos sa kanya kaya automatic siyang sumubsub sa sahig. Inuubos nito ang energy niya. Pini-prevent din siya sa pagsasalita. Napapikit siya. Hiniling na sana may magliligtas sa kanya. 

'Ethan nasaan ka na ba? please hear me. patawarin mo ako sa ginawa kong kasalanan,please unleased me...'pagsusumamo ng isipan niya.
Napansin niyang umilaw ang marka sa pulso niya. Parang may transparent na bagay ang bumabalot sa kanya. Ito na ba ang kapangyarihan ng vampire emblem. 

Umuungol siya.Pinipilit kumawala sa kadena nito.
Tumawa ng nakakasindak ang babae.Na sa palagay ay nagtagumpay na.  Di siya dapat ma-slay nito. Kailangan niyang makatakas at mahanap si Diane.Lumaban siya ulit. Halos masubsub na ang muhka sa sahig. Mistulang uuod na gumagapang sa sahig.Parang humiwalay din ang katawan at kaluluwa niya sapagkat hindi niya nakokontrol ang bawat kilos. Kumikirot pa ang puso niya. 
Makaligtas kaya siya sa bingit ng kamatayan?
"AaaaaaaaaaaaaHHHH!!"napatili siya. But hindi niya nababatid kung bakit. Basta nakaramdam siya ng sakit kaya nalikha iyon.

"Hylla!"mabagsik na sigaw ng lalaki na sumulpot sa tabi nito.
Huminto sa paghagikhik ang babae.
"Kabilin-bilin ko na ako na huwag siyang saktan hangga't di ko pa siya nakakausap." usal nito.
"Patawad"tugon ng babae."Hindi ko sinasadya,labis lang akong na-excite sa kanya."

Bagamat nanlalabo ang paningin ay napuna niyang kumunot ang noo ng lalaki. Mukhang nagalit sa sinabi ng babae.

"Hylla,iwan mo muna kami."utos nito in melancholy voice "Saka papuntahin mo dito ang twin brothers at niaids."

 "Opo." magalang na sagot nito saka mabilis na tumalikod.
Inirapan siya ng lalaki.Kinangat nito ang baba niya para matitigan siya sa mata.

"Olivia Quintin,pardon me for not welcoming you warmly in my house.Sadyang maiinit lang ang ulo ng asawa ko."pahayag nito.

Asawa ba kamu? Ang witch ay asawa nito? Niyanig siya ng matuklasan iyon. Ayon kay Ethan ang asawa daw ng vampire ay ang pinuno ng rumibilde sa tribo nila. Ito na ba ang bampirang inaasam siyang patayin? Na Oreon Imperial mismo ang pangalan. 
Binalot siya ng panlalamig pero di siya natakot. Tila umuusbong ang galit sa kanya. Galit nga ba o takot? Naiirita na siya sa circumtances ngayon. Ano na ang gagawin niya? Hihigantain niya ba ito sa pagpatay kay Maura? Pero ang tanong,may kapangyarihan ba siya para  talunin ito?
Umungol siya.Pinahahatid ang hinanakit dito.
Tumawa ang lalaki.
"Ow..Kaawa-awang olivia!" may pagkaawa sa eskpresiyon nito."Kung ako sayo,isuko mo na lang ang emblem para mabuhay ka at malayo sa kaguluhan namin."
Charms speak iyon. Hindi na siya fool para maniwala dito. Imposibleng pakawalan siya nito sa kabila ng pagiging banta niya sa hangarin nito. 
"Halimaw ka! Pinatay mo si Mama!" sigaw niya ng buksan nito ang bibig niya.
Nilabas nito ang pangil. Malakas siyang sinampal kaya tumilapon siya. Sa pagbagsak ay nadaganan niya ang isang upuan. Pumulupot siya sa sakit.Pero di na inanda iyon. Kagyat na tinitigan ang lalaki na nanlilisik ang mga mata.Hinawakan niya ang masakit na parte ng katawan habang sinusubukang tumayo ng matuwid.
"Kung tutuusin mas maswerte ka sapagkat na sa iyo ang kapangyarihan na nararapat sa akin!"He annouce furiously."Bagkus kailangan ko ng kunin sa iyo at ito na mismo ang tamang pagkakataon."
"Hindi!!"welga niya."Wala kang karapatan! Kapahamakan lamang ang hatid mo!"


"Bastard!" umusal ulit ito ng strange language."Ikaw ang salot! Dahil sayo nagkaroon ng gyera! Dahil sayo pinarusahan ako at nagdudusa ako ng ganito."


"Huwag mo akong sisihin! Ikaw ang dumadala sa iyong kapalaran." she hint."Dahil sa pagiging ganid mo iyan!"


"Magaling ka, tinakda ng fates na mga hangal!" he hissed. "Isang proposiya na walang katuturan ang sumira ng hangarin ko! Ang ama mo,siya ang may kagagawan nito! Nagmahal siya ng mortal na matinding pinagbabawal ng tribo dahil sa kanya nawalan ako ng pribilehiyo.Kasalanan ng ama mong makasarili.Pinagkatiwalaan ko siya pero anong ginawa niya?"


He paused saka tinalikuran siya.

"He betray me!!"humarap ulit ito sa kanya.

napakagat niya ang ibabang labi.


"Bagamat hindi ko kilala ang tunay kong ama,tama lang iyon na gawin niya sapagkat ma-amor propyo kang nilalang! Hindi ka marunong tumitig sa sarili mo bago manghusga sa iba. Sana magisip ka muna bago magdesisyon."


"Wag mo akong pangaralan,bastarada ka!"sigaw nito."Manang-mana ka sa ama mong traidor! Ang dapat sayo ay mamatay na!"


linalim niya ang pagtitig dito.Wala na rin ang takot na bumabalot sa kanya.Somehow,nakaramdam siya na lumuluwang ang invisible chain na gumagapos sa kanya at tila kumikislap ang balat gaya noong tinaka siyang patayin ng lalaking ito. Yumuko siya.She struggle para mapatid ang tali. Uminit yata ang balat niya.Bumabaga na! Nagkaroon ng steam na lumalabas sa balat. Ito na ba ang kapangyarihan ng emblem? She lift her head para titigan ito.


Mukhang nadismaya ang mukha nito. May dispair na humahalo sa ekspresyon.


"Ang vampire emblem."he vioce out.


kinibot niya ang labi.


"Nasaan si Diane?"she exclaimed.


"Hindi mo siya makukuha hangga't di mo pa naiibigay sa akin iyan!"


"Hayop ka! Halimaw pa! "


He mock under his breath.


She sighed.


"Papatayin kita!"


"Haha! subukan mo! Hindi mo ako makakaya kahit nasa iyo pa ang emblem!"he proclaimed."Hindi ka pa boung imortal,Olivia! Hindi mo pa natitikman ang banal na alak! Mamang-mang ka pa sa kapangyarihan niya! Lampa!"


"OO! pero susubukan kong sirain ka gaya ng pagsira mo sa buhay ko!!"banat niya.


Nakakatuyang ngumiti ang lalaki.


"Reresbakan kita sa ginawa mo! sa pagpatay mo kay mama at sa pagkidnap mo kay Diane!"


"Sige subukan mo! Para magkaalaman na kung sino ang mas makapangyarihan!"he charge.


Tinamaan siya ng suntok nito. Mabilis pa sa kisapmata na tumilapon siya. Malakas ang impact ng katawan niya sa marmol na sahig.Halos mabalian siya ng buto kaya nahirapan siyang tumayo.Napakirot niya ang kanang mata. Saka nahuli ang sarili na nasa paanan na siya ni Oreon Imperial.


"If do you want to spare your life gave the vampire emblem to me!"anito."Ligtas kang makakaalis ngayon na kasama ang mahal mong kaibigan!"


"Ayoko! hindi ko hahayaang mapunta sa isang katulad mo ang sagradong bagay na hinandog para sa akin!"she protest na sinusubukang angatin ang sarili.


"Lintik!!"


Sinampal siya nito.


"Ang dapat sa iyo ay mamatay!!"


He attempt to slap her but maliksi niyang pinigilan ito. Hindi niya man maiipaliwanag kung bakit biglang bumilis ang kilos niya.


"Wala kang karapatan sa Vampire Emblem!"she haul his fist saka pwersadong tinapon ito. Pero kaagad nakapagpalit-balat ang bampira. Hiningal siya sa nabigong hakbang. 


Tumawa ang lalaki.


"Lampa!"


"Sadyang tulisan ka nga sapagkat matalino ka!'aniya.


"faire figer!"sumulpot ang witch.


Na-freeze siya sa ipinukol nito.


"Wag mong saktan ang asawa ko!"sinakal siya nito.


"Hylla! this is not the right time.Tangalin mo na ang kamay mo bago kanya gawing abo." warning ni Oreon.


Binatawan nga siya ng babae nang bumaling ito sa asawa.

"Pero-"

"Ilabas na si Diane!"  utos nito.

"Narito na po mahal na pinuno."sumulpot ang dalawang lalaki na magkamukha. Nakagapos sa bisig nila si Diane. Ganoon pa rin ang suot nito.Pero gutay-gutay na ngayon. Nakaramdam siya ng awa sa kalunos-lunos na sinapit nito. Sinisi ang sarili dahil na damay ito.

"Diane..."she whisper. 

Napapansin niyang may malay pa ito subalit animo'y umuupos na kandila sa sobrang lanta ng katawan. Inaangat ng dalaga ang ulo na parang alam na naririto siya ngayon.

"Olive..tu-tulong an..mo..ko.."anito na kumukupas na ang boses.

"Olivia!"pukaw nito."Bibigyan kita ng oras para pagisipan ito. Sagutin mo lamang ako ng oo o hindi."

He pause para lapitan siya.

"Ibibigay mo ba ang vampire emblem kapalit ng kaibigan mo? OO o hindi."

Inirapan niya ito as long as possible. Ang totoo na co-confuse siya kung  ano ang isasagot. Sapagkat nababatid niyang magkaparehong consequences ang magiging sanhi  ng sagot na iyon.

Tinitigan niya lamang ito.

Walang balak ang dila sa pagsalita.

"Olivia!" sabad ni Hylla na lalo siyang nami-miserable."Sumagot ka na,it's your benefits."

"It's for your sake and Diane. "sabi ng lalaki na hawak si Diane.

"Saka huwag ka ng umasa na ililigtas ka ni Ethaniel. Remember, hawak mo ngayon ang buhay mo!" sabi pa ng isa na kasama nito.

"Maniwala ka,Olive." dugtong pa nito.

"Para makaalpas ka sa kaguluhang ito!" ito ulit.

Pinaiikot siya ng mga nilalang na ito. Tila binibighani siya na maniwala dito. Saka na realize na kung isusuko niya ang sagradong iyon.Paano ang mga imortal? Paano ang Noewin Tribe? Paano si Ethan na labis niyang minamahal? Kung magiging hangal siya ngayon,malaking signos ang mangyayari! Habang buhay na magdudusa ang mga imortal na umaasa sa kanya! At paulit-ulit nang mangyayari ang digmaan. Hindi na mapapawi ang sumpa ng Diyosa! 

Kailangan maging matapang! Isasakripisyo ang lahat gaya ng pagsasakripisyo ng mga taong minahal siya. 

"Hindi!Mamatay man ako! "deklara niya."Ililigtas ko si Diane pati ang sarili ko!"

"Matapang ang itinakda!"sumulpot si Mechant Mariano Imperial ang pinuno ng niaids!

"It's Time to disrupt her,Oreon."dugtong nito na bumaling kay Oreon.

Oreon smirked. Nasa anticitipation ang pagtatagumpay. Maanghang ang titig nito sa kanya. Tiyak niyang sa susunod na minuto'y tutuparin na nito ang binabalak sa kanya.At ang pagkakataon na wala na siyang kawala. 

Umilaw ang suot nitong kwentas sabay ng pagilaw sa kanyang marka. Ano kaya ang ibig sabihin niyon?

"Ang bloodstone,naguupisa na sa paginit. Nasisiyahan na makita muli ang vampire emblem!"usal ni Mechant Mariano. "don't worry my dear,hindi ka namin sasaktan.Kailangan lang namin iyan."

Tinuon nito ang titig sa fist niya.

"Mga traidor kayo!! Mga sinungaling! Stop decieving me!"turan niya.

"Ow!"tugon ni Mariano."It's not decieving.It's persuading."

"Mga baliw kayo!"she grimaced."Palayain niyo na si Diane!"

"Hindi lang ako makapagtimpi! Malilintikan ka sa akin babae ka!"singhal ni Hylla.

Nagtitigan ang dalawang alagad ng demonyo.

"Mechant! Simulan na natin."sabi ni Oreon."It's no choice."

"Why not?"nakaangat ang kilay na tugon nito.

"Hylla! Cast your sacred spell!"

"But hindi pa fullmoon."

"Bahala na.It's emergency.Nararamdaman kong may paparating."

"Indeed!"

"Marahil di umepekto."nagaalinlangan ito."But it's first quarter moon,susubukan ko!"

Nilapitan siya ng dalawa saka hinatak siya papatayo.Nahuli niya ang sarili na nasa gitna siya ng mga bampira.At kaharap niya ang bruha na nakataas pa ang kamay.

"Déesse l'obscurité,s'il vous plaît écoutez ma prière" nagsisimula na ang witch."retirer la chose religieuse cette dame,c'est ma même!"


Tahimik lamang ang nanood sa kanila! Subalit halos madi-dissolve sa hangin ang katawan niya ngayon. Animo'y may kung anong humihila sa kanya.


"ce descelle!!"
"AAAAAHHHHHHHHHHHH!" tumili siya ng napakalakas! 

May malakas na pwersa ang pilit na humihiwalay ng kaluluwa niya sa kanyang katawan. Paano nangyari iyon? "OLIVIAAAAAAA!!!" tawag nang isang pamilyar na boses sa kanya mula sa malayo.Ito na ba ang sagot sa lahat ng panalangin niya. Sana ito na nga!


~End of Chapter 11~

2 comments:

 1. Wahaha!! Hylla is Great!! Humanda ka Oreon at mechant..Dadating si Ethan..ililigtas niya si Olive..

  Sana magustuhan niyo ang story kahit ako lang ang makakarelate.. I love vampire story kasi..

  Hehehee!

  Shunga ka Phoebe Ann ♥

  ReplyDelete
 2. magsama sina hylla at oreaon sa impyerno!!!! argh!!!! ang pangit nila, bagay sila! >__<


  ethan dalian mo na!!!!!!!!!!!!!

  ReplyDelete

Say something if you like this post!!! ^_^