Friday, March 2, 2012

Dusk Eternity : Chapter 9

The Revelations
(Olivia "Olive" Quintin)

Takot ay bumabalot sa kanya na pumipilit siyang ginigising.Naliligo na sa pawis ng sobrang pangangatal. Kay hirap niyang kumuha ng hingin dahil sa sumisikip na dibdib.Then,naalala ang panaginip noong unang linggo niya dito sa emma city. Iyong hinahabol siya ng lalaki sa madilim na kagubatan.Parang ito ang nangyayari ngayon.Deja vu ba ito? o babala iyon sa kanya na may mangyayaring masama sa kanya in future. ito na nga mismo,sa pagiging no care niya sa mundo ay unexpected na nangyari ito.

The worse happening than anything she ever experienced.She was now resented him gaya ng emosyon niya noon sa lalaki sa panaginip niya.At iyong lalaking iyon ay si Ethan mismo.Tumatama ang pangitain niya.Bakit napakahangal niya? Binibigyan na siya ng paalala.Hindi niya naman pinahahalagan.Sana di humantong sa pangyayari ngayon kung matalino siya.Wala na siyang magagawa sa poot na nararamdaman kahit anong sikap niya na mawala ito ay nananatiling namamayani sa puso niya.
They decieved her,samantala siya ay pinagkatiwalaan niya ng bukas puso.Itinuring niya na parang kapatid si Anastasha at minahal niya si ethan.Pero pinaiikot siya nito.Binalot siya sa puro kasinungalingan.Prey marahil ang turing sa kanya na naghahanap ng tiyempo para pagpyiestahan ang dugo niya.What the heck?bakit ang sama ng mundo?Napasinghap siya nang huminto.Na realize na nasa sulok-sulokan siya ng gubat.Paano na to? Saan siya tutungo? Kailangan na niyang takasan si Ethan.

She was so exhausted. Parang sasabog na!Suddenly,may mahinay na hangin ang tumangay sa magulo niyang buhok.Malamig iyon kasing lamig ng hamog sa umaga.She guess,si Ethan iyon.Napatiim bagang siya.She narrow her eyes. Then glance over her shoulder.Tumpak si Ethan nga! No hesitation na hinarap ito.Even though madilim ang madilim ang paligid na kikinita niya ang desperated eyes nito.Nagsusumamo.Bumalik din sa normal ang anyo nito,naglaho na ang mapupulang mata at pangil.Nagpalipas siya ng ilang segundo bago magsalita.Natutuyo na ang lalamunan habang malalim niya itong tinitigan na may halong hinanakit.
a hushed silence permeated the forest.Pinaliligiran sila ng malalaking punong gubat.The leaves rustling on the branches of trees in frenzy.The soft wind howling in her ear as if whispering something strange words.But she ignore it.Still gazing in his silver eyes.Somehow,she feel some heart beats.Hindi mapapalagay.
"O-olive.." pambasag katahimikan nito.
"Galit ako sayo!"singhal niya. "Galit na galit.Pinagkatiwalaan kita.Niluko mo naman ako! Isa kang halimaw! mamamatay tao!"
"Oo,halimaw ako pero hindi ako mamamatay tao.Patawad kung nasaktan at niluko kita.Iyon lang ang paraan para maprotektahan kita."
"Ang galing mong magmanipula.Sa tingin mo ba pagkakatiwalaan pa kita ulit?" tiim bagang sambit niya. "Simula ngayon kinsusuklaman na kita!"
"Please listen to me..Olive.." sinubukan nitong hawakan ang kamay niya.
"Lumayo ka sa akin!" waksi niya at napaatras.Dismayadong nilalag ni Ethan ang kamay sa gilid nito.
"May kailangan ka malaman." kaswal pa rin ang tuno nito pero itanaas ang tuno sa susunod na babangitin.. "Tungkol ito sa pagkatao mo."
She was amaze ng ilang sandali.Ano ba ang alam nito sa pagkatao niya? Oo,misteryoso ang pagkatao nito,wala siyang alam ni katiting sa tunay na pagkatao nito gay ng kung sino ang mga magulang nito at saan talaga nakatira.Tanging alam niya lang ay ang edad nito na 18 years old at ang kapatid nito na si Anastasha na 16 years old daw.
At saka nagtataka siya tuwing magkasama silang magmeryenda at maglunch,di man lang nito ginalaw o kinain ang biniling pagkain.Hinayaan lang nito na titigan hanggang mapagod at iwanan. Pambira,dami niyang pera kasi lagi siya nitong linilibre.Saan ba ito kumukuha ng ganoong karaming pera.Hindi naman halatang elite ito.Pero ni minsan hindi niya inaakusahan na magnanakaw o sendikato ito. Wala sa personality nito na parang may negosyong illegal. Pero iniwaksi niya ang lahat ng iyon,kinalimutan at ginawang masaya ang sarili sa piling nito. Kaya namuo ang pinakatagong lihim niya sa binata.
Iyon ay ang pag-ibig na hindi mahihigitan ng kahit anong yaman sa mundo,diamante man o ginto. Subalit napalitan iyon ng hinanakit,parang maitim na apoy sa puso niya na umaalab.Tinakpan nito ang mabusilak na apoy sa puso niya na tunay na pagibig sana sa binata.Magawa pa kayang ma-irecover ang nararamandan niya para dito? Sa kungklusyon niya ay kahitkailan di na pero parang di niya kayang panindigan kasi tila sinisigaw ng puso niya na mahal niya ito.
Ayoko na! puna sa sarili. Nagugulimihan siya sa moment na iyon.Anong gagawin niya?
"What do you mean?" diretsahang aniya. "W-who are you really? why do you need to protect me?"
Humakbang ito papalapit sa kanya.Desperado nang ipagtapat ang sinasabi nitong totoo.
"a vampire na itinakda upang bantayan at pangalagaan ang susunod na reyna ng mga imortal. Ikaw mismo iyon olive." ito na ang pagsisiwalat niya.She swallowed na napangulamata.Namaga ang lalamunan niya.Hindi nagawang magprotesta.
"Ikaw ang itinakda ng diyosa ng buwan na kontrahin ang eclipse at ipanumbalik ang tiwala ng diyosa sa atin. As a result,magkakaroon na ng katahimikan ang mga lahing isinumpa sa pulang buwan."
Kabaliwan..sa sulok-sulukan ng isip niya. Parang nasa fantasy story siya o baka character siya ng fantasy story. Siya? Bampira? Reyna? Imortal? Kalokuhan. Simula ng niluwal siya ng kanyang ina sa mundo ay isa lang ang alam niya sa pagkatao niya.Isa siyang typical na tao..hindi halimaw,aswang,imortal,bampira o lobo. Hindi sana siya maniniwala na hindi umi-exist ang ganyang halimaw ngayon.
Pero simula noong gambalain siya ng bampira na naging resulta ng pagkatakot at galit niya. Rare ang emosyon na iyon. Siya pa lang yata ang may ganyang emosyon. Pero tingin niya sa sarili ay may tila pader na humaharang sa kanya. Hindi niya naiintindihan  ang totoong pagkatao. Masyadong mahiwaga ang buhay niya pati yong mga tao sa paligid kaya minsan gusto niyang i-isolate ang sarili sa lahat. 
Ito ba marahil ang hinahanap niyang kasagutan mula pa noong bata pa? Tama ang kutob niya na may mangyayaring kakaiba sa muling pagbalik sa lupang sinalangan. Isa-isa na niyang natutuklasan ang kumukubling katotohanan.
"kahibangan,hindi na ako bata para maniwala sa fantasy story mo." siya ba talaga ang sumabi non. ginawa niyang hilarious ang revelation nito.
"hindi ito fantasy story.katotohanan ito olive. Isa kang bampira.nakasalay sa yo ang buhay ng lahat ng imortasl. Sa tarating pulang buwan. Hindi kami pantasya totoong nageexist kami hanngang ngayon.Totoo ang myths tungkol sa amin."
"oo naniniwala ako sa anyo kaya sinusuklaman ko kayo. Bakit ba ninyo ako sinasali sa mga prophecy niyo. hjindi ako halimaw. Tao ako.tandaan mo yan." she insist.
"hindi ka tao,imortal ka na sumala pa noong pinanganak ka. Bampira ang ama mo at tao ang ina mo. May nakaakibresponsibelidad mo kaming mga imortal bagio ka pa ipinanganak."
naumid siya.
"you are a half vampire. Not an ordinary  girl out there. Taglay mo ang pinakamalakas na kapangyarihan sa lahat."
"Iyon ba ang dahilan na may tumatangkang patayin ako?"
"oo." tango nito.
"At ang markang ito ang sumisimbolo sa kapangyarhan ko?" pinakita niya ang marka sa pulso.
tumango ulit ito.
"hindi!! hindi ako mangkukulam wala akong kapangyarihan!!" welga niya. "Kung totoo ito bakit di niya ako tinulungan para  iligtas si mama.Niloloko mo ako. Sabihin mo na kasi na ikaw ang pumatay sa mama ko!"
ethan shake his head.
"No,inaamin ko bampira ako pero hindi ako involve sa pagpatay sa kanya. ang totoo ..si Oreon imperial ang pumatay sa kanya..ang mastermind na patayin ka"
naalala niya ang kasuklam-suklam na nakaraan pati yong nilalang ..hindi bampira..iyon ay si Oreon marahil na tumangkang sunggaban ang leeg niya.


pinilig niya ang ulo. 


"At si Maura..di mo siya tunay na ina."


nayanig siya .


"ba-bak..."


"olive makinig ka.."


hinayaan niyang hawakan siya nito.
ni hindi siya pumalag at hinayaan ang sarili na makinig sa isasalaysay nito.


Ethan began to reveal about her biological parents.Bagamat nayayanig sa bawat pagtatapat nito ay pinanatili niyang ipayapa ang sarili at pigilan ang mga luhang susungaw sa mga mata niya.


itinapat ni Ethan na si Aaliyah Quintin at Alfredo quintin na isang bampira ang tunay niyang magulang. siya din ang kaunana unahang bampira ng noewin tribr na labis na iniinitan ni Oreon. Si maura quintin na kinalala niyang ina ay isang sorceress of barrier ng noewin tribe,Bellona Argon ang real name nito.Sianabi niya din ang tungkol sa pagproproteka sa kanya noong bata pa siya,kung paano ito nilasan na nagiung sanhi  ng pagkamatay ni maura sa pagatake ni oreon.


pinaliwanag din ni Ethan ang tungkol sa vampire emblem,ang pagtutol ni Oreon,ang vampire war,ang tungkol sa vampire witch,ang niaids,ang tungkol sa sumpa ni Mayari ang diyosa ng buwan,ang bloodstone,ang elemental clan ng vampire tribe, at ang tungkol sa stilleto.
"tama na..ayoko..baka nagkakamali lang kayo. di ako bampira at lalong-lalo na wala akong kapangyarihan!" pamimigil niya habang impit na umiiyak.


"Sa maniawala ka o hindi..ito ang realidad. Kapalaran mo na maging reyna ng imortal."


miserableng pinilig ang ulo.
"Hindi..kahibingan..pantasya..di totoo..wag mong imukha sa akin na bampira din ako!I'm not a monster! Stop decieving me!"asik niya sa paos na boses.
tinangkang hawakan ni ethan ang kamay niya pero iniwaksi niya ulit iyon.
"maniwala ka olive nakasalalay sayo ang lahat."he said with sencerity.
"No!" she shrieked.Dumadaloy na ang nagyeyelong luha sa pingi.
"Im not a vampire!wala akong commitment sa inyo!"
"o-olive-"
"kahitkailan hinding-hindi na ako magtitiwala sayo. LAyuan mo na ako!Huwag ka nang magpapakita sa akin!"
"hindi maaari olive.Nasa pilegro ang buhay mo ngayon."
"i dont really care and dont dare to care me again!"
Nilapitan siya nito at inirapan.
"Leave me alone!" she hissed. "At wag ka nang magpapakita ulit sa akin"
"I wont leave you,hindi ko kayang gawin iyon.Simula ng ipanganak ka ako na ang itinakda para alagaan ka pero natutunan kitang mahalin ng matagpo ko ang mga inosente mong tingin.Na naging dahilan na di na talaga kita pwedeng pakawalan sa paningin ko.Mahal kita,Olive." tapat nito.
Naumid siya sa pagkabigla sa rebelasyon nito. Hindi ba siya nabibingi? Bakit kay hirap pakinggan ang bawat salitang binibitawan ng labi nito? Hindi ba iyon pangluluko? Talaga bang iniibig siya nito? Nasuklam siya tuloy sa tadahana kasi bakit sa ganito pang paraan para magtapatan sila ng true feelings nila. Kailangan pa palang saktan muna ang isa't isa bago ipagtapat ang totoo.


Sumasama ang pakiramdam niya humahalong takot at galit sa utak at puso niya bagamat tagos sa puso't kaluluwa ang rebelasyon nito pero nakaramdam siya ng mangangatal at ang nanunuyo niyang pawis sa noo ay nagsisimula ulit sa pamamasa.Ang naginginig na tuhod ay tila naging jelly.Matutunaw o maglalaho siya sa pagkakataong ito.
"Sana maunawaan mo.Ikaw ang daan para maligtas tayong lahat sa eclipse na darating sa ika-18 ng nobyembre na mismong araw ng kaarawan mo." dugtong nito.
"Enough."kinakapos siya sa paghinga."Nagugulumihan ako,ethan.Bakit kailangan niyong itago ang pagkatao ko? Bakit kailangan niyo akong bulagin sa haharapin kong pagsubok sa hinaharap? Oo,minahal kita.Noon iyon nang di ko alam na halimaw ka pero di na ngayon dahil napalitan na iyong ng galit."
"Mahaba ang magiging paliwanag.Isa pa wala akong karapatan para ipaliwanag sa iyo iyon dahil ikaw lamang ang tanging makakaunawa sa mga katanungan mong iyon."
Napakagat niya ang ibabang labi."Alam kong mahirap ito sayo pero nagsisigurado akong matatangap mo rin sa huli ang sinasabi kong realidad ng buhay mo."
Humugot ito ng malalim na hininga.Pinikit ang mga mata.Kinuyum ang palad.Saka nagbuntong hininga muli.Isang hininga na puno ng depression.Ang kirot ay animo'y kumukuryente sa boung nervous system.Pinahihirapan siya sa paghinga.Nanginginig saiya sa takot,galit at matinding paghihirap ng loob.Ang puso'y parang hinahiwa ng kitchen knife.Parang gusto niyang ma-vanish sa earth.Sana..panaginip na lang ito..sa ilusyon ito.
Inangat niya ang mukha para irapan ito.Umihip ang panggabing hangin na nagpapaakyat sa nagyeyeklong karamdaman niya at dahilan ng paninigas ng mukha niya.
"Sana panaginip lang ito.Hindi ka totoo.Hindi ito nangyayari at lalong-lalo na di kita minahal upang sa paggising ko ay mawawala at malilimutan ka ng parang bula."
Inangat niya ang gown.Walang pagalinlangan  na binirahan ng layas si Ethan.Sa bawat hakbang niya ay napapansin sa peripheral vision  na sinusundan siya ng tingin nito hanggang nagpalamun siya sa kadaliman ng gubat. hindi inanda kung saan siya tutungo.hindi inanda ang madalim na kapaligiran at ang mga mapanganib na hayop na maaring umatake sa kanya para pagpyestahan ang laman niya.Isa lang ang ang iniisip niya.
Ang matakasan ang bangungot na ito!!
2 comments:

 1. wawa nmn si ethan! nde k nmn nia ssktan olive! ano b s mga gingwa nia ang nde mu mainitindihan?

  gus2 k nia iligtas at guhit s mukha nia n mhal ka nia!


  ate, npapalalim din ang tgalog s pagbbsa nito! haha, nicey!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Yeah..makata kasi ako.hehehehe.. feeling lang..

   Delete

Say something if you like this post!!! ^_^