Friday, December 25, 2015

Tangled [One-Shot]

Note: Be warned that this story contains a few content that may not be suitable for young readers. 

Tuesday, December 15, 2015

Hindi na Ako


Hindi na Ako 
by: Ixshaila Hindi na ako ang dating ako 
Sa wakas ay nakaya ko nang lumisan sa mundong ginagalawan mo 
Pinaubaya ko na sa hangin ang dating nararamdaman ko 
Nilimot na ang masakit na nakaraan ko