Tuesday, December 16, 2014

Basurang Literatura?


Basurang Literatura?
By: AegyoDayDreamer


Sino nga ba talaga ang tanga?
Ako o ikaw na utak ang nakasara.
Ako na naglalabas lamang ng ideya,
O ikaw na lagi lang namumuna.

Sapat na ba ang iyong mga nagawa?
Upang masabi na ikaw ang mas tama.
Nais mo bang kami sa iyo ay gumaya?
Nakakulong sa kahon at hindi malaya.

Basura nga ba ang aking mga salita
Kung nagpapahayag lamang ng mga nadarama?
Mas maisasalba ba ang Literatura
Ng iyong matatalinhagang pagmumura?

Sunday, December 14, 2014

Another Wizard's Tale : Chapter 7

:Chapter 7:
(The Mortal)

Mama [One-shot]


Mama
By WisdomDeath
            The sky was gloomy, but being new in town, I decided to take a walk around the small town, which was my new home. The dim light of the sun was casting creepy shadows, making the whole town seem like a set of a 90’s horror film. There were only few people outside of their houses, mostly kids who were playing.