Tuesday, July 19, 2016

The Demonic King Consort: Chapter 3
Chapter 3: The rumor curse girl

Mahigit isang oras din nang makarating si Meisha sa palasyo. Pinahinto ng guwardiya ang kanyang karwahe, at tinanong kung anong pakay niya. She let the coachman take care of it.
All the guards shifted their eyes towards the carriage; their expression showed in disbelief upon hearing that the third young miss was personally coming here. Sinong hindi nakakilala sa third daughter of yuen clan?
Hindi man lumalabas sa bahay si Meisha ay marami parin nakakilala sa kanya dahil sa kulay ng buhok at mata niya. One of the guards quickly went inside to report about this matter.
Meisha sighed. Tsineck muna niya ang sarili kung presentable ba siyang tingnan. Her hair was braided in waterfall styled. Sa likod nang ulo niya ay may malaking rosas na nakaipit doon. Pinitas pa niya ang rosas na `yun sa kanyang sariling harden. Ilang sandali ay may isang eunuch at palace maid na lumabas upang sunduin siya.
“Greetings third young lady of azure dragon clan.” Bati nila sa labas.
“En.” With just simple answered, some of them felt uneasiness. Bakit hindi? Si Miss Meisha Yuen na ang kaharap nila!
Lumapit ang coachman sa pintuan ng karwahe at pinagbuksan siya. Sininyasan niya ito na huwag na siyang tulungan lumabas dahil kaya naman niya.
Pigil na mapanganga ang lahat ng makita nilang lumabas si Meisha sa karwahe. The third young miss was indeed live up by the rumor, her eyes and hair was like a pure snow white. Maganda sana ito kung hindi lang sa mata at buhok nito.
“The king wishes to see you, please follow me.”
Her face remained unpertubed and follow them. Lahat ng mga tao na nasa di kalayuan ay napatitig sa kanya. Subalit, pinili na hindi magpaapekto si Meisha sa mga maiinit na titig ng mga ito. Umabot sa tainga niya ang usapan ng mga ito.
“Ito ang unang beses na makita ko siya nang personal. So totoo pala ang sabi-sabi na puti ang buhok at mata niya!”
“Shh! Maririnig ka niyan!”
“Nakakatakot.”
Nanatili parin siyang kalmado, bawat hakbang niya ay puno ng kampante at kahinahunan. Nang nasa harap na sila nang pintuan ng throne room ay naunang pumasok ang pinuno ng eunuch at pinapahintay muna siya dito.
“I beg you, Your Majesty, to break our engagement.”
“Alam ko na hindi mo gusto ang engagement na ito, Cleo. But this marriage was bestowed by the previous king so it’s not easy for me just making abitrary decision.”
Rinig na rinig niya mula dito sa labas ang usapan ng tao sa loob. Haa…hindi pa parin pala nito na kumbinsi ang hari? Tsk.
Ilang sandali ay pinapasok na siya sa loob ng throne hall, naningkit ang mata ni Cleo nang makita ang dalaga habang ang hari naman ay binigyan siya ng kakaibang tingin.
“Meisha Yuen of Azure Dragon Clan greets king of rethrem and crown prince cleo.” She gracefully curtsied them.
“Anong ginagawa mo rito?” Hindi itinago ang inis ni Cleo na tinanog si Meisha. “Kung nandito ka para magmakaawa sa akin na hindi ikansila ang engagement ay nagkakamali ka.”
This man has imposing appearance and aura; by just looking at his cold eyes can make a man feel fear while women melt like an ice cream. Uh, now that she remembered, the previous Meisha was infatuated by this man. Aiyah, that’s…a bit awkward haha.
“Forgive me for being blunt, your highness crown prince cleo. But I did not come here for that reason.”
Napasinghap ang ibang tao sa loob ng throne room. Habang si Prince Cleo naman ay mas lalong lumamig ang tingin nito kay Meisha. This white as pure as snow white hair and eyes is really detestable!
“Does the crown prince really want to break our engagement?” She smiles wryly.
“Of course!” Walang gatol na sagot nito.
“Then, we shall do as you say.” She said in traquil voice, ang sumunod na pangyayari ay yumuko siya nang mas mababa ang babae sa harap ng hari, tahimik lang ito na nakikinig sa kanilang dalawa. “Your royal majesty, I beg you, please break our engagement.”
Mas lalong naging tahimik ang paligid, sa sobrang tahimik ay baka marinig mo ang isang karayon na nahulog sa sahig.
The two men in front of her was surprise pero agad rin naman naglaho `yun.
Hindi inaalis ni Cleo ang tingin sa dalaga. Did he heard right? She wants to break their engagement? Is this part of her scheme to catch his interest? Kahit na hindi siya komportable sa mga nangyayari ay mas pinili na lamang ni Cleo na panindigan ang sariling desisyon.
Habang puno ng pagtataka sa isipan ang crown prince, ang hari naman ay gulat na gulat. Ito ang unang pagkikita nila ng dalaga, base sa impormasyon na nakalap niya ay timid at introvert ang pangatlong anak ng second master ng azure dragon clan but now that he saw her face to face ay walang makita ang matandang hari na timid ang babae.
“Little girl, are you aware of the consiquence once the engagement are annuled?”
If they excluded the color of her hair and eyes, this little girl was definitely a beauty. It’s a shame she had to be born with that color.
Her eyes were full of determination and said. “Yes, Your royal majesty.” Behind her unperturbed face, she secretly sneered at the king. What are you contemplating, huh? Hindi ba ito rin naman gusto mo?
“This marriage was bestowed by the previous king. However, since both parties wanted to break the engagement then this king has no choice but free the two of you.” 

No comments:

Post a Comment

Say something if you like this post!!! ^_^