Monday, July 25, 2016

The Demonic King Consort: Chapter 4Chapter 4: This young lady is a reasonable person

After the king of rethrem agreed to break off their engagement, ay agad rin siyang lumabas ng palasyo. It’s only matter of times when the news spread through out the city. Now that she’s free from that engagement, the only thing she wanted right now is to have a peaceful life, pero pano niya magagawa `yun kung may peste sa buhay niya?
Meisha doesn’t have a plan to let those cheap people bully her. She’s a reasonable person, if they let her down in the dumps; expect she’ll retaliate.
Hmm. Now that she thinks of it, she needs to change her standing in this family. Oh well, it can wait though.
Tahimik na tumigil siya sa pabilyon na malapit lang sa man-made pond, maganda tingnan ang lawa lalo na’t may namumulaklak na lotus doon. Sinimulan na niyang pakainin ang mga koi ng fish feeds. Masayang kinain ng mga koi ang fish feeds na binigay niya, after she fed them, these kois didn’t leave.
Their bead eyes stared at the window of her soul.
Those…adorable eyes…wah.
“What? Gusto niyo akong kumanta? Fine. Isang beses lang.”
Her rosy lips form a warm smiled, closing her eyes and she started to sing a lullaby.
‘I hear your voice on the wind
And I here you call out my name

'Listen my child', you say to me
'I am the voice of your history
Be not afraid, come follow me
Answer my call and I'll set you free'’
Her voice were beautiful, the way she sang, it can make ones feel calm, alive and most of all freedom.
‘I am the voice in the wind and the pouring rain
I am the voice of your hunger and pain
I am the voice that always is calling you
I am the voice, I will rema—‘
Napatigil siya sa pagkanta ng naramdaman niya na may papalapit sa kanya. She looks at the person over her shoulder, her brows slightly move upon seeing her second eldest brother, Millard Yuen.
Pigil na itirik niya ang mata sa langit, una ay si Lavina tas ngayon ay si Millard?
Napapailing na lamang siya.
Base sa hitsura nito ay alam na niya kung anong pakay nito.
“You’ve really done it, you loathsome girl!”
“Done about what, second eldest brother?”
“Tinatanong mo pa? Ang lakas ng loob mo na pumunta sa palacio na hindi nagpapaalam at ipahiya ang pamilya natin! Halika, pinapatawag ka ni lolo!”
 Nanatili parin kalmado si Meisha habang kaharap ang kanyang kapatid sa ama.
Kaya lang naman malakas ang loob ng mga pamilya niya, lalo na ang concubine at ang kapatid niya sa ama ay dahil sa pagkakaalam nila ay mahina siya. These people were hindering the previous her from learning spiritual power or magic, binantaan din siya na kapag isumbong niya ang mga ito sa ama at lolo ay gagawin nilang miserable ang buhay niya.
Wala siyang nagawa noon dahil bata palang siya at wala siyang patron na masasandalan ng tulong dito sa loob ng pamamahay.
Naiinis na lumapit si Millard kay Meisha at akmang hahawakan ang braso para kaladkarin siya.
Slap!
Gulat na gulat na napahawak si Millard sa namamagang kamay.
“You! Lumalaban ka na ngayon?!”
“Hindi mo na kailangan ako kaladkarin para puntahan si lolo. Humph!”
“Y-you!” Namumula na ito sa galit, inignora na lamang ni Meisha ito at iniwan itong napupuyos sa galit.
Galit na galit and at the same time ay hindi makapaniwala na nakasunod ang tingin nito sa papalayong pigura ng dalaga. Did this loathsome girl eat lion and bear’s gall?
~*~
Meisha went inside the study room of her grandfather, the moment she entered the room. She saw a young man imposing with supreme aura, kahit na mukha itong nasa thirties ay ang taong ito ang kanyang lolo at ang clan leader ng azure dragon clan.
In this world, ang malalakas na tao ay mabagal tumanda, kagaya na lang ng lolo niya. He’s already in his sixties by the way.
“Granddaughter greets grandfather, third uncle and third aunt.” She curtsied.
Tumango ang dalawang lalaki habang ang Aunt Soraya niya ay nakangiti bago magsalita. 
“My, pamilya tayo, hindi mo na kailangan masiyadong maging magalang.”
Kiming ngumiti siya rito bago tumingin sa kanyang lolo.
“Grandfather called this granddaughter?”
Ugh, she really dislikes illeism; it felt like she’s a toddler whose still confuse how to use ‘I’.
“I heard that you went to the palace, is it true?”
The clan leader, General Rolf Yuen, stared at his granddaughter in probing eyes. Kahit na hindi sila malapit sa isa’t isa, General Rolf still regarded her as his granddaughter. However, this matter was serious and he cannot just let it go.
“Yes, grandfather.” Her serene expression made everyone unable to read her thought..
Sinalubong niya ang mata nito, for a blink second, her eyes turned into blue eyes with black slit but it change back to white. Sa sobrang bilis nun ay parang namalikmata lang si General Rolf at pinalis na lamang sa isipan ang nakita.
“This insolent girl! How dare you go to the palace without us knowing?! Gusto mo talagang ipahiya ang pamilya natin?!” Nanggalaiting sabi ng Tito Diego niya habang nakaduro sa akin.
Nanatili parin nakatitig si Meisha sa kanyang lolo at hindi pinansin ang Tito niya.
“Inaamin mo ba ang pagkakamali mo, Meisha?” The general remained level-headed after hearing her confession.
She titled her head and said.
“Grandfather, this granddaughter admits it’s her wrong for not informing you leaving but the rest…” Pinilig niya ang ulo bago magpatuloy. “This granddaughter believes she did nothing wrong for breaking her own engagement.” Matapang na sabi niya.
Napasinghap ang dalawa, habang ang nagkasalubong naman ang kilay ni General Rolf. As far as he knows, this granddaughter of his was timid and introvert, so where this little girl got the courage to speak to him like that?
Where’s his granddaughter who always let her head downcast whenever he speak to her? He was displeased kaya mas lalong nadagdagan ang gatla sa noo niya.
“Oh? Bakit mo naman nasabi iyan?”
“Grandfather, kahit na hindi ko ito gawin ay ganito parin naman ang kahinatnan, gusto ng crown prince na mapawalang bisa ang engagement namin. Isa rin akong Yuen, apo ng pinakamagiting na heneral dito sa kahiran ng rethem. Ano na lang iisipin ng lahat kapag ang apo ng isang heneral ng azure dragon clan ay magmakaawa sa isang crown prince?”
He hates to admit, but he was move by her words. Such a brave girl, if it was others who had been abandon by their fiancé they would either wail, hung themselves or beg. Afterall, once the other party, especially the imperial son, abandon his fiancée. The girl will hardly find a partner.
 “Isa pa, hindi ba sila rin naman ang nag-alok ng kasal tas ngayon gusto nila na ikansila ang engagement, dahil ba sa kulay ng buhok ko? Naniniwala ba talaga kayo sa pamahiin na disipulo ng demonyo at kasumpa-sumpa ako?” Her eye shows emotion upon asking her grandfather.
Kaya nasasabi ni Meisha ang mga salitang ito ay dahil alam niya ang mga kiliti ng mga ganitong klaseng tao. A man who cares a lot about the reputation of his clan, hindi siya mahihirapan na lansihin ito.
Sandaling tinitigan ni General Rolf ang apo. Huminga ito ng malalim at saka minamasahe ang sintido.
“Little girl, marami sigurong naniniwala sa pamahiin na iyan but this old man is not. Since nangyari na ang dapat mangyari, this old man will not keep further ado and shall punished you. Pumunta ka sa ating ancestral hall and repent for three days sa ginawa mong paglabas na walang permiso. That’s all, you may leave.”
Hindi makatiis na magsalita si Tito Diego.
“Ganito na lang ba ang parusa niya? Hindi ba’t napakababa ng parusang ito?”
“Sinunod ko lang ang nararapat na parusa. Maliban sa hindi siya humingi ng permiso na umalis ng bahay ay wala na siyang ginawang mali. May problema ka ba sa desisyon ko, Diego?”
“T-that…wa-wala po, ama.”
“Good.”
“Kung wala na po kayong kailangan sa akin, aalis na po ako.” Bago pa makahakbang patungo sa pintuan si Meisha ay biglang nagsalita ang Tita niya.
“Meisha, nakatangap ako ng birthday invitation mula kay Venerable archbishop Samiel, I was wondering if you’d like to come, para naman makapaghanda tayo ng damit ng susuotin mo next week.”
For a moment, she pondered a bit before answering her third aunt.
“Ikagagalak kong pumunta sa kanyang kaarawan ni Venerable archbishop Samiel.”

[Previous Chapter] [Table of Contents] [Next Chapter]

No comments:

Post a Comment

Say something if you like this post!!! ^_^