Sunday, March 29, 2015

Extramundane

Title:  Extramundane
Author:     SorceressPrincess
Status:      On-going!
Genre(s):   Horror, Action, Comedy, Fantasy, Supernatural, Romance and Tragedy
Type:        Tagalog-English Fictional Story

Summary:
 
Minsan paniwala natin na tayo lang ang nakatira dito. Humihinga, nakikita at nahahawakan.  Pero mali kayo, nakikita ko ang kakaibang bagay na di makikita ng sarili ninyong mga mata. Nandiyan lang sila sa paligid.  Minsan nilalagpasan niyo lang. Minsan naman naging katabi ninyo sa pagtulog. Minsan nakatitig lang sa inyo. Ang iba ay nakakasalamuha na ninyo di niyo alam na hindi sila tagarito.
   
Nahulaan na ba ninyo kung ano sila?


Releases:

No comments:

Post a Comment

Say something if you like this post!!! ^_^