Tuesday, April 21, 2015

Another Wizard's Tale : Side Story 8

:Side Story 8:
(The Author)


Two and a half years ago...

“Sugar-baby, what are you doing?”

“Something that is none of your business!”

“Sungit! Ano ba kasi ‘yang binubutingting mo?”

Lalapitan na sana ni Sylfer ang kinaroroonan ni Zelsha pero binato siya nito screwdrivers na animo’y throwing knives lang.

“Hanggang dyan ka na lang! I’m working on a refractor telescope with a laser beam welding.”

“Cool kahit hindi ko masyadong naintindihan!” Saka napansin ni Sylfer ang isang red button. May nakalagay na sign board doon na ‘DO NOT PUSH’ pero dahil sadyang ipinanganak na kulang ang turnilyo niya sa utak, nati-tempt siyang pindutin ito.

Para hindi tuluyang ma-hypnotize ng mahiwagang red button, nag-isip na lang ito ng ibang pagkakaabalahan. “Anyway, dahil makiki-stay muna ako rito, anong gusto mo for dinner? Ipagluluto kita lil’ sis!”

“I want a steak and you out of my sight,” sagot ni Zelsha. She’s as cold as usual kapag kausap ang Kuya niya. Bata pa lang sila, ganyan na sila kaya huwag na kayong magtaka. “Why are you even here, Sylfer?  May Ranking Quest ngayon sa Wizardry Camp, ‘di ba? Aren’t you supposed to be there?”

“I’m not participating this year. It’s boring!”

“Akala ko ba gusto mong maging Class A na?”

“Yeah, but only if I defeat Zaffiro during the Elemaze.”

“Brylle Zaffiro? Isn’t he dead? Nahulog siya sa No-magic Zone ng Erden Valley.”

“And you actually think na hindi niya masu-survive ‘yun? It’s Brylle we are talking about! He’s my rival so he can’t be that weak and die just like that.”

“Then why hasn’t he come back yet?”

“I don’t know.” Napakibit-balikat na lang si Sylfer.  “He’s not dead, that’s it. Isa pa, sinabi ni Princess Love na babalik siya so ganun din ang paniniwalaan ko. Oh and speaking of Princess Love, you should meet her!”

“You said you’re friends with her so no. She’s probably as stupid as you.”

Natawa na lang si Sylfer. “Ang sakit mo talagang magsalita! Buti na lang kapatid kita!” At kukurutin niya sana sa pisngi si Zelsha pero ang kamay niya ang inipit gamit ang isang giant pliers. “AWW! Sugar-baby, ‘wag mong putulin ang daliri ko!”

“Sabi ko kanina, hanggang doon ka lang, ‘di ba!?”

“Yeah, I know! Babalik na nga ako! Babalik na ako!”

Pero kakabit ng pangalang Sylfer ay kamalasan. Paalis na sana upang tuluyang hindi maputol ang kanyang kamay, kaso natalisod pa siya ng wires sa sahig at ‘di sinasadyang napindot niya ang red button.

Nakatutok ang laser beam sa kisame at tuluyang nag-iwan ng malaking butas sa bubong ng laboratoryo ni Zelsha.

“I’m sorry! Hindi ko sinasadya!” Paatras nang naglalakad si Sylfer dahil unti-unting bumabalot ang itim na aura sa mukha sa kanyang kapatid. “Aalis na ako! Hindi na kita guguluhin! I’m sorry! I’m sorry!”

“SYLFEERRRRRRRRRRRRRRRR!!!”

Muntikan nang mamatay si Sylfer noong araw na ‘yun. Mabuti na lang at nakatakas siya at nakapagtago sa Auserwalt Palace.


End of Side Story 8


No comments:

Post a Comment

Say something if you like this post!!! ^_^