Thursday, May 15, 2014

Politically In Love: Prologue


PROLOGUE


Do opposites really attract?

Here comes these two individuals:

Individual #1: Gabriella Gamboa - Third YearGaling sa hindi mayaman, hindi rin may kayang pamilya -- in short, isa siyang mahirap. Dahil na din sa hirap ng buhay, laging naka-activate mode ang political awareness nito. Siya ay matapang, palaban at malakas ang paninindigan. Being a students' rights and welfare advocate, siya ang naging Student Union President ng buong Vincent's College at kilala bilang "The Princess of VCSU (Vincent's College Student Union)". Mabait naman talaga siya, ang kaso madali lang uminit ang ulo niya sa mga taong mayaman na nga, arogante pa at isang pahirap sa mga kapwa niya mahihirap na studyante -- na katulad na katulad ni, o siyang-siya talaga.....

Individual #2: Braedon Felix Freedman - Third YearGaling sa mayaman na pamilya. Dahil nga isa siyang mayaman, wala siyang pakialam pa sa iba. An easygoing dude na maraming kaibigan. Kung si Gabriella ang prinsesa ng VCSU, si Braedon naman ang "The Prince" ng buong Vincent's College dahil siya lang naman ang hottest Student Council Chairman EVER -- yes, emphasising "ever" dahil ayon sa ibang mga studyante na naghalungkat pa ng school year books of the previous year batches, si Braedon daw ang pinakagwapo sa lahat ng mga naging chairmans since noong tinayo ang unibersidad noong 1978.


Frankly these two are like up and down. Hot and cold. Close and open. Right and wrong. In other words -- totally different. Total opposite. Opposite na nga sa katayuan sa buhay, opposite pa sa paniniwala.


So can love really find a way? Can love really break a huge wall between them?


Can love create a miracle to change the unequal into equal?

1 comment:

Say something if you like this post!!! ^_^