Tuesday, June 5, 2012

Universal Princess : Chapter 2
[Venera pov]

“This planet  bores me to death!!!! I want to go home.” Himutok ni Venera. Hindi na talaga niya kaya bagot sa bahay. For her This world is boring it is impossible for to live here. She miss her favorite weapon to hunt animals..There is so many questions floating in her mind that still not answer.  Ang isang katanungan, gusto niyang masagot ay kung bakit gustong manirahan ang magulang niya rito and continue her study? . Nandiyan naman ang kapatid niyang si heneya… Bakit hindi ito??


  She already meet the two princess from other planet, One is zuther, Princess of Planet Neptune her specialty is water And Shuuna, Princess of Uranus Her specialty is wind..


The second question pop out on her mind is… Why is it that they have the same objective to this planet??


“UGH!” Tinakpan niya ang kanyang mukha sa unan…


“Venera!” Tawag ni runia sa kaibigan…


 [Tiara POV]


“Aww..”  Nakatitig sa salamin si Tiara. Limang araw palamang sila.. people in this planet is different from her kingdom… Though there’s a lot of chaos here like she was recommended by runia to watch tv, at first.. Tiara doesn’t know..what tv is.. pero ngayon ay OO... alam na alam nya XD!
Nang mapanood niya ang TV news ay... hindi niya alam na ganito pala ang planetang EARTH...
There are lots of people suffer from hunger.. Many trees had been cut… Many houses been destroy because of the storm.. It is really ashamed on.. For her. She bet the royal family who was once ruler of this world will feel sad…

 She sighs. 

Come to think of it... Venera still not use to this world. She keep complaining that the temperature is too cold for her.. Ganon lang siguro ito dahil sanay ito sa mainit na lugar..And venera still not accept of what her parents decision for her pero baka lang naman... baka tanggap na din niya ang decision ng kanyang magulang. 


Kung siya ang tatanongin tanggap na tanggap niya ang nangyaru dahil she can do whatever she want..walang mga matang palaging naghihintay na sumablay siya siya sa tungkulin, isa na doon ang half-sister niya!
That is the one of her reason why she want to be apart. Though she’ll gonna miss her parent..


Her father was divorce from his first wife.


Her half sister doesn’t have a royal blood at master matanda sakanya ito ng taon.
 Nalaman lang ng ama niya na may anak ito sa unang asawa. Nang ng gate-crash ang mga ito...
That woman has some guts to introduce her daughter from the royal ball... It was also her birthday...
Everyone was shock from what they heard.. That woman should be thankful that she didn’t get punishment from intruding the ball.. Pero kahit ganoon ay tinanggap na lang ng parents niya ang anak nito... Tiara was only six years old when that happen


When lura came to her life was ruin... By the way that’s her name... Tiara’s Half sister... Akala niya ay magkakasundo sila pero mali pala dahil yun na nga parati siya nito iniinsulto at blah blah...
Naalala pa nga niya ang sinabi nito noon.

“Someday this palace will be mine.”

Akalain ninyo? Gusto nito mapasakanya ang kaharian! Pero siyempre hindi naman siya kagaya ng ibang princesa na napakahinhin at hindi lumalaban... kaya ang ginawa niya ay tinaasan lang niya ito ng kilay.. hindi nga niya makalimutan yung eksena eh!

“Really? Tsk... kapal ng mukha mo! pano mo naman na sabi na magiging sa`yo itong kaharian?”

“Dahil ako ang mas matanda sa`yo at unang anak ni ama at sabi na rin ni ina na dapat ay akin ito balang araw!”

“Hahhahahaha.”

“What so funny?”

“Siguro hindi sinabi ng ina mo na kahit ikaw pa ang unang anak niya kung wala kang dugong bughaw ay hindi mapapasayo itong kaharian... at tsaka ako ang unang anak nila kaya akin itong kaharian... sampid ka lang dito!”

Parang napahiya ko ata siya... pero may galit na sa mga mata ni Lura...

“Tingnan na lang natin.”

 She find a way to ruin it more...
Nakikipag-kompetisiya ito sa kanya sa mga paligsaan na nagaganap sa kanilang planeta..and because Tiara have so many talent ay natalo niya ito sa archery, fencing, singing, dancing and all the kind of sports. She’s also smart... She have to become the best from their kingdom 'coz she’s the sole heir of the throne..

Naputol ang pagmuni-muni ng tawagin siya ni venera at ni runia..

“Tiara!!”

“What??” Tanong niya pag-katapos niyang buksan ang pintuan.

“Don’t you want to come with us??” Runia ask her without eye contact to her.. She was busy repairing the remote control that venera destroy.

“ Hmm.. If we also go shopping, and ohh I almost forgot that we have to go to the zoo.. though I don’t know what it is.. then I’ll coming along with you. ” She said Excitedly..

 “Zoo is where you can see different animals from this world.. Okay.. mamasiyal naman tayo sa mall mayroon din naman ako bibilhin na mga parts sa tv na kakalainganin ko ” Runia said lousily. It extremely rare that runia ask to go out with them..

“ Don’t tell me Runia na babagohin mo ang desinyo ng tv?? anang ni venera...

“Oo, all the technology here is SUCK!..” Napangiwi na lang ito .. samantalang si venera ay tahimik.She can see how defiant she is.. “ Shall we go now..Marami pa akong gagawin mamaya..”

“Wait!, I’ll just change my clothes..If you don’t mind I’m still wearing my pajama..”

Tumango ang ito. Will just wait you outside, Okay?” Venera said..

“Okz~”

1 comment:

Say something if you like this post!!! ^_^