Sunday, January 22, 2012

Wizard's Tale : Earth Fairies [PIC]

Please do not edit. Do not hotlink!
If you want to share it, ask permission or give proper credit.


Ang enchanting scene na ito ay nung nagtawag ng nature spirit
si Brylle para tulungan si Yana sa pag-aayos ng hardin
at ang lumabas ay mga Earth Fairies.
-Chapter 12Edited by: AegyoDayDreamer

1 comment:

Say something if you like this post!!! ^_^